Zorgverlening, thuiszorg & verpleging aan huis

Wit-Gele Kruis van Antwerpen

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die gespecialiseerd is in thuisverpleging.

Naast de strikt verpleegkundige verstrekkingen nemen wij ook alle mogelijke problemen van onze patiënten ter harte. Hiervoor wordt er nauw overlegd en samengewerkt met de patiënt, de familieleden, de mantelzorgers, de collega-verpleegkundigen én met andere diensten en professionele hulpverleners. We zoeken op deze manier steeds naar oplossingen voor de zorgaanvragen en -behoeften van onze patiënten.

Wit-Gele Kruis van Antwerpen - Overal thuis

De gunstige evolutie van de levensomstandigheden en van de medische wetenschap leidt tot een stijging in de levensverwachting en tot een veroudering van de bevolking. Dit heeft ook een toename van hulp- en zorgbehoevendheid tot gevolg, zowel bij steeds ouder wordende bejaarden als bij chronisch zieken en mindervaliden. Deze mensen wensen meestal zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen en zo een opname in een zorginstelling uit te stellen of te voorkomen. Het is dan ook onze hoofddoelstelling om, met alle mogelijke ondersteunende middelen, onze patiënten zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.

Eén telefoontje, meer is niet nodig als je nood hebt aan thuisverpleging of hulp thuis.

Bekijk onze website