Zorgverlening, thuiszorg & verpleging aan huis

Verpleegkundigen in regio Antwerpen

Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die gespecialiseerd is in thuisverpleging. Naast de strikt verpleegkundige verstrekkingen nemen wij ook alle mogelijke problemen van onze patiënten ter harte. Hiervoor wordt er nauw overlegd en samengewerkt met de patiënt, de familieleden, de mantelzorgers, de collega-verpleegkundigen én met andere diensten en professionele hulpverleners. We zoeken op deze manier steeds naar oplossingen voor de zorgaanvragen en -behoeften van onze patiënten.

Vandaag telt de provincie Antwerpen 15 lokale Wit-Gele Kruisafdelingen met in totaal 1086 medewerkers, van wie 921 verpleegkundigen en zorgkundigen. Zij leggen samen maandelijks 248.078 bezoeken af, verspreid over 12.133 zieken, bejaarden en personen met een handicap. En onze organisatie blijft gestaag verder groeien.

Het is dan ook onze hoofddoelstelling om, met alle mogelijke ondersteunende middelen, onze patiënten zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Aarzel niet en contacteer ons nog vandaag voor verdere info.